BSD Live Chat Support
Knowledgebase: BSD SOLUTIONS
BSD và mạng xã hội
Posted by Truong Dai on 24 December 2013 11:32 PM

Mạng xã hội, là một các đơn giản nhất để bạn luôn luôn có được thông tin về BSD. Bạn thể thể follow các thông tin về mạng xã hội của BSD như sau

  1. Facebook của BSD: http://www.facebook.com/bsdinsight 
  2. Fan page của BSD tại đây: https://www.facebook.com/bsdinsight.page
  3. Fan page của QAD: https://www.facebook.com/pages/QAD-ERP/380406798758604
  4. Twitter của BSD: https://twitter.com/bsdinsight

và chắc chắn, BSD - công ty cung cấp dịch vụ triển khai các giải pháp quản trị cho doanh nghiệp bạn luôn luôn mong muốn bạn là những người bạn thân thiết luôn luôn theo dõi các thông tin của chúng tôi hòng tìm ra giải pháp hợp lý nhất cho doanh nghiệp mình, để rồi nâng cao năng lực cạnh tranh, đưa công ty của bạn đi xa hơn nữa.

 

(0 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:

BSD Support Center
Copyright@ 2009 - 2014 BSD Solutions