BSD Live Chat Support
Knowledgebase: QAD ERP
Fixed asset maint in QAD UI
Posted by on 25 December 2013 09:08 AM

 Yêu cầu

Làm sao để sử dụng được chương trình Fixed asset maintenance trên giao diện .Net UI

Cách làm

  1. Vào Program information Maintenance (36.4.4.13).
  2. Configure như hình dưới:

          

3. Log off rồi Log in lại.

(1 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:

BSD Support Center
Copyright@ 2009 - 2014 BSD Solutions