BSD Live Chat Support
RSS Feed
Knowledgebase : BSD SOLUTIONS
Mạng xã hội, là một các đơn giản nhất để bạn luôn luôn có được thông tin về BSD. Bạn thể thể follow các thông tin về mạng xã hội của BSD như sau * Facebook của BSD: http://www.facebook.com/bsdinsight [1] * Fan page của BSD tại đây: https://www.f...
Các dịch vụ của BSD
Sản phẩm chính của BSD đó là * Dịch vụ tư vấn triển khai các giải pháp quản trị doanh nghiệp, dựa trên nền của các giải pháp quản trị nổi tiếng của các tập đoàn phần mềm QAD (www.qad.com [1]), IBM (www.ibm.com [2]) và của Microsoft (www.microsoft.c...
Để liên lạc với BSD, bạn có thể có rất nhiều cách. * Gọi điện thoại hotline cho BSD theo số +84 906 389 012 (anh Đại) * Gởi email tới BSD theo email info@bsdvn.com [1] * Vào trong web của BSD để tìm hiểu thêm thông tin về BSD: www.bsdinsight.co...

BSD Support Center
Copyright@ 2009 - 2014 BSD Solutions